Home Horoscope मनमनै जप्नुहो’स् यो मन्त्र, सबै दुःख कष्ट हराएर जा’नेछन्

मनमनै जप्नुहो’स् यो मन्त्र, सबै दुःख कष्ट हराएर जा’नेछन्

338
0

मन्त्र शव्दहरूको यस्तो संयोजन हो जसको उच्चारणबाट कुनै कार्य सिद्ध हुने या परिवर्तन हुने कुरामा विश्वास गरिन्छ।

जस्तै अध्यात्मिक सिद्धी विषयमा तान्त्रिक रूपले काम गर्नका लागि उच्चारण गरिने सिद्ध वाक्य वा वाक्यांशलाई मन्त्र भनिन्छ।

तपाईले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि कालसर्प योगका कारण कतिसम्म कष्टदायी हुन्छ भनेर ? यो योगबाट पीडित व्यक्तिलाई एक मात्रै हैन अनेकन खालका कष्ट र पीडा हुन्छन्। कालसर्प योगबाट पीडित व्यक्तिको जीवन कुन्ठाले भरिएको हुन्छ।

कालसर्प योगबाट पीडित व्यक्तिले त्यसबाट छुटकरा पाउन अनेकन पूजा, पाठ गर्छन्। तर त्यो भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ श्री सर्प सूक्तको पाठ गर्नु। कालसर्प योगमा श्री सर्प सूक्तको पाठ धेरै लाभदायी मानिन्छ।

यदि तपाईलाई पनि यस्तै कष्ट र पीडा महशुष भइरहेको छ, अथवा कालसर्प योगबाट पीडित हुनुहुन्छ भने तल उल्लेखित श्री सर्प सूक्तको पाठ मनमनै बाचन गर्नुहोस्।

श्री सर्प सूक्त पाठ

ब्रह्मलोकेषु ये सर्पा शेषनाग परोगमाः।
नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा।।१।।

इन्द्रलोकेषु ये सर्पाः वासु‍कि प्रमुखाद्यः।
नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा।।२।।

कद्रवेयश्च ये सर्पाः मातृभक्ति परायणा।
नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा।।३।।

इन्द्रलोकेषु ये सर्पाः तक्षका प्रमुखाद्य।
नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा।।४।।

सत्यलोकेषु ये सर्पाः वासुकिना च रक्षिता।
नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा।।५।।

मलये चैव ये सर्पाः कर्कोटक प्रमुखाद्य।
नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा।।६।।

पृथिव्यां चैव ये सर्पाः ये साकेत वासिता।
नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा।।७।।

सर्वग्रामेषु ये सर्पाः वसंतिषु संच्छिता।
नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा।।८।।

ग्रामे वा यदि वारण्ये ये सर्पप्रचरन्ति।
नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा।।९।।

समुद्रतीरे ये सर्पाये सर्पा जंलवासिनः।
नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा।।१०।।

रसातलेषु ये सर्पाः अनन्तादि महाबलाः।
नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा।।११।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here